?

Log in

No account? Create an account


Լոյս խորհրդահրաշ լի սիրոյ երեսաց քոց լուսաւորեսցէ զմնացուած խոնարհելոց ի տրտմութեան աւուրց իմոց եւ զօրութիւն ոգեղէն հոգւոյ քո պահեսցէ զիս ի գահավէժ սայթաքելոյ ի գուբ վհատութեան, յորմէ չիցէ կանգնել վերստին։


Постановления Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха

Основываясь на общечеловеческих Принципах самоопределения наций и отзываясь на законное стремление к воссоединению двух насильственно разделенных частей армянского народа, Верховный Совет Армянской ССР и Национальный совет Нагорного Карабаха постановляют:

1. Верховный Совет Армянской ССР признает факт самоопределения Нагорно-Карабахской автономной области, утвержденный решениями сессий областного Совета НКАО от 20 февраля и 12 июля 1988 года, а также решениями Съезда полномочных представителей населения области от 16 августа и заседания Национального совета от 19 октября 1989 года;

2. Верховный Совет Армянской ССР признает Съезд полномочных представителей Нагорного Карабаха и избранный им Национальный совет как единственно законную ныне действующую власть в области;

3. Верховный Совет Армянской ССР и Национальный совет Нагорного Карабаха провозглашают воссоединение Армянской ССР и Нагорного Карабаха. На население Нагорного Карабаха распространяются права гражданства Армянской ССР;

4. Верховный Совет Армянской ССР и Национальный совет Нагорного Карабаха образуют совместную комиссию (со своим рабочим аппаратом) для разработки практических шагов по осуществлению воссоединения Армянской ССР и Нагорного Карабаха;

5. Верховный Совет Армянской ССР и Национальный совет Нагорного Карабаха обязуются представлять национальные интересы армянского населения Шаумянского района и Геташенского подрайона Северного Арцаха;

6. Президиуму Верховного Совета Армянской ССР Совету Министров Армянской ССР и Президиуму Национального совета НКАО поручается предпринять все вытекающие из настоящего постановления необходимые меры по осуществлению реального слияния политических, экономических и культурных структур Армянской ССР и Нагорного Карабаха в единую государственно-политическую систему.

Председатель Президиума Верховного Совета Армянской ССР Г. ВОСКАНЯН
Председатель Национального совета Нагорного Карабаха В. ГРИГОРЯН.
Секретарь Президиума Верховного Совета Армянской ССР Н. СТЕПАНЯН.

1 декабря 1989 года, г. Ереван.

ИсточникCollapse )

Tags:

Profile

vaykuneci
vaykuneci

Latest Month

January 2018
S M T W T F S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Tags

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com
Designed by chasethestars